Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin, którego celem jest uświęcanie członków poprzez pogłębianie życia Ewangelią w oparciu o komunię życia z Chrystusem w codzienności.

 

Inicjatorem RRN był ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009), który wraz z ks. dr. Andrzejem Buczelem i grupą osób świeckich utworzyli w 1985 r. w Warszawie pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną, która dała początek Ruchowi. W ciągu dwóch lat RRN rozprzestrzenił się na terenie Polski, a obecnie istnieje w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach.

 

Podczas 351. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 8-9.03.2010 r. w Warszawie, został wybrany delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich bp prof. Andrzej Siemieniewski.

 

Duchowość RRN


 

„Programem Ruchu Rodzin Nazaretańskich jest świętość. Jezus pragnie, byśmy wszyscy uświadomili sobie potrzebę wejścia na drogę do świętości i zrozumieli znaczenie kierownictwa duchowego, które pozwala uniknąć tak powszechnego dziś błądzenia. Z tego rodzi się szczególna dynamika ewangelizacji" – tak napisał o Ruchu ks. prof. René Laurentin. Jest więc program Ruchu wezwaniem do bezgranicznego zaufania Bogu, aby z dziecięcym posłuszeństwem poddać się Jego woli, Jego prowadzeniu. Ruch daje też jednoznaczną receptę, jak ten program realizować w codziennym życiu: proponuje zawierzenie się Maryi na wzór św. Jana, który „przyjmuje Matkę Chrystusa i wprowadza Ją w to wszystko, co stanowi jego własne życie wewnętrzne" (Jan Paweł II, Redemptoris Mater 45).

 

Zatem – podstawowym rysem duchowości Ruchu jest budowanie na co dzień wspólnoty życia z Matką Bożą (communio personarum). W praktyce oznacza to poddanie się działaniu Boga przez Maryję i naśladowanie Jej postawy całkowitej uległości wobec Bożej woli. Z tym wiąże się potrzeba wytrwałej modlitwy (w tym czas poświęcony adoracji Najświętszego Sakramentu i medytacji), wyrzeczenia i zaparcia się siebie, pokory i ubóstwa duchowego. Dlatego Ruch wskazuje wartość życia ukrytego, unikania rozgłosu i wszelkiej ludzkiej chwały; szczególnie bliski duchowości Ruchu jest ideał Nazaretu.

 

Członkowie Ruchu powinni dążyć do systematycznego pogłębiania życia wewnętrznego. Najczęściej oznacza to przyjęcie kierownictwa duchowego. Wielką pomocą na tej drodze staje się też pełne otwarcie na dar Eucharystii: życie mszą św. na co dzień, aby to, co dzieje się na ołtarzu, było żywe w każdej godzinie życia. W ten sposób staje się realnym ewangeliczne wymaganie wolności od wszelkich przywiązań i ludzkich oparć, aby oprzeć się jedynie na Bogu, na Jego Miłości („Bóg sam wystarczy" - św. Teresa z Avili).

 

Ważną cechą duchowości Ruchu – która z pewnością przyczynia się do jego rozprzestrzeniania się w różnych kulturach i w różnych środowiskach – jest zaakcentowanie konieczności przyjęcia całej prawdy o sobie, tj. prawdy o swojej człowieczej słabości i grzeszności. Taka postawa wyzwala z fałszywych iluzji („Prawda was wyzwoli" J 8, 32), pozwala działać Mocy Bożej, a jednocześnie prowadzi do głębokiego doznania Bożego Miłosierdzia. Tutaj szczególnie duchowość Ruchu opiera się na doświadczeniu mistycznym św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Avili, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Maksymiliana Kolbe i św. Faustyny Kowalskiej („To poznanie mojej nędzy daje mi zarazem poznać przepaść Miłosierdzia Twojego" – św. Faustyna, Dzienniczek 56).

 

Spotkania grup dzielenia


 

Spotkania grup dzielenia są modlitwą, w której obecna jest Matka Boża, do niej też kierujemy nasze prośby i podziękowania.

 

Grupa dzielenia jest spotkaniem, podczas którego każdy z uczestników ma szansę (nie obowiązek) podzielenia się z innymi doświadczeniem swego życia, doświadczeniem wiary. Może powiedzieć o swoich relacjach z Bogiem, o tym, czego Pan Bóg dokonuje w jego życiu, o wątpliwościach, o doświadczeniach pozytywnych, jak i negatywnych.

 

Punktem wyjścia, pomocą, czynnikiem organizującym i ograniczającym tematykę wypowiedzi jest przeczytany na początku spotkania fragment tekstu lub treść wysłuchanej konferencji. Świadectwo każdej osoby jest darem dla wszystkich pozostałych, szczerym otwarciem się wobec nich oraz próbą przekazania ważnych dla mówiącego treści.

 

Spotkania grupy RRN w naszym kościele odbywają się w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej.

 

Zapraszamy wszystkich: rodziny, osoby samotne, młodzież i dzieci. Każdy może się w naszej wspólnocie odnaleźć. Jest ona miejscem spotkania dla tych, którzy już Boga „odnaleźli" i tych, którzy uwikłani w różne problemy dopiero Go szukają. Oprócz cotygodniowych spotkań zapraszamy także na rekolekcje, dni skupienia i pielgrzymki. Dni skupienia prowadzone przez ks. Aleksandra Westlera; odbywają się w naszej Parafii przeważnie co dwa miesiące.

 

 

 

Kontakt

Polnische Katholische Mission
Polska Misja Katolicka

Große Freiheit 41
22767 Hamburg

Tel:  (+49) 40 / 31 00 40
Fax: (+49) 40 / 18 01 64 53
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polecane strony

Polska Misja Katolicka w NiemczechErzbistum Hamburg   Diecezja Pelplińska Stolica Apostolska  Konferencja Episkopatu PolskiGość NiedzielnyPortal Mateusz.pl Katolicka Agencja Informacyjna
Ta strona używa plików Cookies. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zmieniamy naszą Politykę Prywatności i Regulamin Strony internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu.
Dalsze informacje Ok