Ruch Duchowej Adopcji

pdadp

Dzieło Duchowej Adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. W roku 1987 Ruch ten został przeniesiony do Polski. W Hamburgu pierwsze przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego odbyło się w 1997 roku, które podjęło wielu Parafian naszej Misji. Od tej pory, rok rocznie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego znanego również jako „Dzień Świętości Życia”, jest ono odnawiane i podejmowane przez nowych członków. Od ponad 30 lat, w maju i listopadzie, na Jasnej Górze organizuje się formacyjne rekolekcje dla animatorów i członków tego Ruchu. Krajowym opiekunem duchownym jest o. Stanisław Jarosz, przeor klasztoru paulinów we Włodawie nad Bugiem. Niezłomną animatorką krzewienia modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych od ponad 30 lat jest Wiesława Kowalska.

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej dziesiątki różańca oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka poczętego i jego rodziców. Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane aborcją, a także pomaga ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa.

W każdej chwili możesz przyłączyć się do Dzieła Duchowej Adopcji poprzez rozpoczęcie dziewięciomiesięcznej modlitwy za dziecko poczęte.

 

Spotykamy się w każdą 4 środę miesiąca:

 

  • 18:10 Modlitwa różańcowa w kościele św. Józefa
  • 19:00 Msza św. w intencji Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

 

Szczegółowe informacje o Dziele DA i wszystkie materiały do pobrania znajdziesz na stronie: www.duchowaadopcja.info

 

Osoba odpowiedzialna w Misji za Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego: dr Grażyna Koszałka tel. 0157 76834191

______________________________________________________________________________________

 

RELACJA Z MARSZU DLA ŻYCIA W BERLINIE - 19 WRZEŚNIA 2020 r.

 

 

 

W sobotę 19.09.2020 roku po raz kolejny odbył się w Berline „Marsz dla życia”.

Niewielka grupa naszych parafian jak co roku wyruszyla rankiem do Berlina każdy jak mógł. O godzinie 11.00 spotkaliśmy się w kościele św. Clemensa na wspólnej Eucharystii modląc się w intencji Marszu oraz dzieci zagrożonych aborcją i ich rodzin. Potem już razem udaliśmy się pod bramę Brandenburską, gdzie o godzine 13.00 rozpoczęły się przemówienia  i świadectwa znanych w Niemczech polityków, biskupów, celebrytów, lekarzy oraz naukowców, którzy świadczyli o tym jak wielką tragedią jest aborcja, której ofiarą jest nie tylko dziecko ale także mama, tata, cała rodzina a w konsekwencji i całe społeczności, które się na to zgadzają. Jak bardzo często badania prenatalne bywają mylne i dzieci, które  miały odejść zaraz po urodzeniu, jednak żyją i szybko dorównują rozwojem rówieśnikom a przede wszystkim są bardzo kochane przez swoje rodziny.

 

Po wysłuchaniu tych pięknych świadectw wyruszyliśmy ulicami Berlina i chociaż byla nas mała grupka, to łącząc się z wszystkimi przybyłymi tam z całych Niemiec ludżmi dobrej woli, którym życie małych nienarodzonych dzieci leży szczególnie na sercu, staliśmy się  potężną siłą okolo 5.000 osob. 

 

Ulicami Berlina szliśmy w ciszy i zamyśle niosąc transparenty i Krzyże, modląc się i praktycznie nie zauważając już coraz ciszej krzyczącycych antydemonstrantów. Marsz byl bardzo dobrze zorganizowany, policja świetnie nas ochraniała, przebiegł bez zakłóceń. Pogoda jak co roku nam dopisywała, świeciło piękne słońce.

Wieczorem wróciliśmy do domu trochę zmęczeni ale bardzo szczęśliwi, że poraz kolejny udało nam się wraz tam być wraz z dziećmi, które również wsłuchiwały się w świadectwa osób oraz obserwowały zachowania antydemonstrantów.

Jako rodzice dziecka z zespołem Downa -„uroczej 5 letniej dziewczynki“-  jesteśmy nieraz świadkami reakcji kobiet, które dokonały aborcji dziecka z zespołem Downa: najczęściej jest to płacz, ból, smutek i żal, że tak szybko podjęły decyzję, której my jako ludzie nigdy nie powinniśmy podejmować.

 

Rocznie na świecie wykonywanych jest okolo 57 milionów aborcji -statystyki te są przerażające.

 

Warto tutaj wspomnieć słowa Św. Jana Pawla II: „ Każde dziecko jest darem Boga“ i „“Jaki parlament czy rząd ma prawo zalegalizować zabójstwo bezbronnej ludzkiej istoty tam gdzie powinno sie je najbardziej chronić?!”

 

Joanna i Wiesław Chmiel

 

 

______________________________________________________________________________________

 

ZADANIA DLA CZŁONKÓW RUCHU DUCHOWEJ ADPOCJI

 

Dołączymy duchowo do innych wspólnot DA poprzez podjęcie się - w miarę możliwości - poniższych zadań.
Zadania DA z ostatnich rekolekcji na Jasnej Górze, ustanowione przez znanych nam opiekunów DA o. Stanisława Jarosza oraz centralną animatorkę RDA p. Wiesławę Kowalską:
I. Każdy zamawia 3 msze św. w intencjach:
    1. Kościoła - hierarchii i świeckich - o takie sterowanie łodzią Kościoła, by bezpiecznie dotarła do wyznaczonego przez Boga celu.
    2. Ojczyzny - o odnowę moralną w ojczyźnie pochodzenia i ojczyźnie zamieszkania.
    3. Za nas - o zachowanie wiary ojców przez nas i nasze dzieci.
II. Odmawianie modlitwy przebłagalnej (patrz link).
III. Rozmyślanie w takt Zegara Męki Pańskiej tzn. każdego dnia obrać sobie jedną z 24 godzin Męki Pańskiej i w tej godzinie przynajmniej 10 minut rozmyślać) - patrz link.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

APEL

 

Animatorzy Międzynarodowej Wspólnoty Obrońców Życia i Rodziny, skupionej przy Matce Bożej Jasnogórskiej, serdecznie zapraszają do indywidualnej i wspólnotowej modlitwy ekspiacyjnej za grzechy przeciwko życiu. Modlitwę można odmówić w dowolnym czasie przed Najświętszym Sakramentem w Kościele lub przed Krzyżem albo Obrazem Jezusa w domu.

W zatwierdzonych przez Kościół objawieniach fatimskich, Matka Boża wielokrotnie nawołuje do pokuty za grzechy, które ranią Boże Serce i Jej Serce Niepokalane. W sposób szczególny jest to uwidocznione w III tajemnicy fatimskiej, przedstawiającej wizję Anioła trzymającego miecz nad obciążonym grzechami światem i trzykrotnie wołającego: „Pokuty, Pokuty, Pokuty". Niewątpliwie jednym z największych grzechów współczesnego człowieka, jest stawianie siebie na miejscu Boga i uzurpowanie sobie prawa do decydowania o życiu ludzkim, jego istnieniu lub unicestwieniu, oraz planów dotyczących wolności człowieka jego własnych wyborów i godnego życia według Bożego planu. Jest to szczególnie wymowne dziś, kiedy toczy się walka o życie związana z pandemią koronowirusa.

Dlatego teraz, bardziej niż kiedykolwiek potrzeba nam wszystkim stanąć przed Bogiem w całej prawdzie, w postawie uniżenia i skruchy, uznać swój grzech i konieczność własnego nawrócenia oraz przepraszać za swoje przewinienia, grzechy naszych rodzin i prosić o odnowę moralną naszej Ojczyzny i o to, aby kraje Europy i świata budowały swoją tożsamość w oparciu o prawdy ewangeliczne.

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy ekspiacyjnej za grzechy własne, grzechy przeszłych pokoleń oraz grzechy naszych przodków, którzy odeszli do wieczności ze znamieniem nieodpokutowanej winy. Modlitwa zrodziła się w naszej wspólnocie wiele lat temu. W obecnym czasie jest szczególnie aktualna. Cieszymy się, że w obecnych latach wzrosło zainteresowanie tą formą ekspiacji. Ojcowie franciszkanie z Sanktuarium Matki Bożej w Niepokalanowie po raz kolejny w tym roku zorganizowali w Wielkim Poście nabożeństwo 3 sobót wynagradzających Bogu za grzechy przeciwko życiu. W ubiegłym roku nabożeństwo pokutne zgromadziło rzeszę wiernych z całej Polski. Transmitowane przez Radio Niepokalanów, zostało także zarejestrowane i utrwalone na kanale Niepokalanów YouTube.

Materiały do odsłuchania, ściągnięcia i wykorzystania, pod warunkiem zachowania oryginalnego tekstu można odnaleźć wchodząc na linki:

http://www.niepokalanow.pl/sanktuarium/msze-swiete-i-nabozenstwa/obrona-zycia

 14.03.2020: https://www.voutube.com/watch?v=m73E-IVxD4

1.03.2020: https://www.voutube.com/watch?v=FYrKxZ3NgxQ

28.03.2020: https://www.youtube.com/watch?v=_RkcsnSvDUw.

W Bazylice, w Niepokalanowie są też do nabycia (za ofiarę) niebieskie książeczki pt. „Niepokalana oto nasz ideał" - „W obronie życia". Od kwietnia 2019r. w Kaplicy Świętego Maximiliana Marii Kolbe o godz. 7 - rano odprawiają się Msze Święte, wynagradzające za odrzucenie daru życia. Są one transmitowane przez telewizję EWTN POLSKA, angażując ludzi z całego świata do duchowej łączności w modlitwie. W tym roku dołączają do nas kolejne wspólnoty kościelne i zakonne.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością, związaną od 32 lat promocją modlitwy Duchowej Adopcji, w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Modlitwa trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu dowolnej tajemnicy różańcowej oraz modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. (www.duchowaadopcja.info).

Tutaj można ściągnąć również tekst modlitwy ekspiacyjnej.

Duchowa adopcja nie tylko ratuje życie poczęte, ale także leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom (www.poaborcji.pl).

W Centralnym Ośrodku na Jasnej Górze można również nabyć za ofiarę książkę Wiesławy Kowalskiej pt. „Uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji".

Modlitwa otrzymała błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II w liście skierowanym na ręce przeora jasnogórskiego O. Szczepana Kośnika (24 kwietnia 1994 r).

Oprócz modlitwy Duchowej Adopcji, z natchnienia Bożego i zaangażowania animatorów, którzy promują ten ruch w krajach Europy i świata, wyrosło 9 Inicjatyw Apostolskich, które proponujemy jako duchowy program obrony rodziny, tak bardzo dziś atakowanej przez ideologię Genderową.

Jako opiekun Dzieła Duchowej Adopcji od 27 lat, oraz jego moderator również z nominacji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 20.X.2017 r. (SEP-D/5.2-24), zapraszam zainteresowanych na rekolekcje informacyjne, które odbywają się dwa razy w roku na Jasnej Górze w Częstochowie. Zachęcamy do telefonicznego kontaktu z nami, poprzez darmową aplikację „WhatsApp", którą można ściągnąć z internetu.

 

Wiesława Grzeszczak-Kowalska                                           

Animatorka Dzieła                                                                

Adopcji Dziecka Poczętego                                                  

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                 

Tel.: 0049-665-770-304                                                                  

 

____________________________________________________________________________________

 

Nabożeństwo ekspiacyjne przed Najświętszym Sakramentem za grzechy przeciwko życiu.

 

Stajemy dziś przed Tobą, Matko Nasza, Matko naszych rodzin, Matko ludzi i całych narodów. Ty znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje. Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem a ciemnością, jakie wstrząsają naszym współczesnym światem. Prosimy przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy pełni niepokoju o doczesny i wieczny los nas samych i wszystkich naszych braci i sióstr.

Prosimy Cię Matko stań teraz przed Synem Swoim ukrytym w Najświętszym Sakramencie i zanieś nasze modlitwy i błagania. Módl się za nas, wstawiaj się za nami Pośredniczko Nasza, Pocieszycielko Nasza, z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Niech przez Twoje wstawiennictwo spłynie na nas uzdrawiająca moc Bożej Miłości i Chrystusowy pokój tak bardzo potrzebny nam w czasach strasznego zamętu i coraz większego zagrożenia związanego z naszym istnieniem. Jesteśmy świadomi, że dzisiaj na naszych oczach rozgrywa się walka duchowa w świecie, naszej Ojczyźnie, naszych rodzinach i nas samych.

Boże Ojców Naszych, Stwórco i Dawco wszelkiego życia. Zwracamy się do Ciebie z pokorną prośbą abyś nas bronił przed naporem obcych, wrogich chrześcijańskim wartościom ideologii i wewnętrznym wyniszczeniem narodu, wynikającym z wzajemnego skłócenia, i braku jedności, zniewolenia nałogami, oraz często boleśnie doświadczaną niesprawiedliwością społeczną i brakiem pełnej ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W latach niewoli wróg nie zdołał nas zniszczyć, bo Ty Boże wspierałeś nas potężną mocą i łaską a nasi ojcowie w obronie Ojczyzny oddawali życie w ofierze.

Jezu Chryste Zbawicielu nasz, prosimy Cię ratuj nas przed egoizmem i małodusznością, poślij na nowo Świętego Ducha Twego, by odnowił serca Twoich dzieci i by Nasza Ojczyzna stała się światłem dla narodów. Błagamy Cię Synu Boży, Królu Ojczyzny naszej i Bracie nasz Jezu Chryste utajony w Najświętszym Sakramencie. Klękamy przed Tobą z największą skruchą, by Cię przebłagać za to, że ten największy z Twoich darów, dar życia, wciąż jest niszczony. Jako rodzina dzieci Bożych jesteśmy za to odpowiedzialni nie tylko w Ojczyźnie naszej, ale i na świecie.

Duchu Święty, który w dziewiczym łonie Maryi "utkałeś ciało Syna Człowieczego", odtwórz w nas na nowo Swój Obraz i Swoje Podobieństwo. Zstąp na udręczoną ziemię i na ludzi, którzy zatracili poczucie grzechu i zaślepieni pychą, na nowo wznoszą wieżę Babel, dążąc ku wiecznemu zatraceniu. Odkryj błędy, odsłoń drogę prawdy, przekonaj o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Zstąp na nas Duchu Święty i odnów nas. Tchnij w nasze serca, skażone egoizmem i obojętnością ożywcze tchnienie miłości. Obmyj nas z wszystkiego co nieświęte, zatwardziałe, harde, niepokorne. Zamieszkaj w nas i ucz nas odczytywać Twoje święte natchnienia, byśmy mogli wypełniać wolę Ojca i pogłębiać więź z Jezusem.

Jezu, chcemy Cię dziś przebłagać za wszystkich obciążonych grzechem przeciwko życiu, zarówno tych, którzy odeszli już do wieczności ze znamieniem nieodpokutowanej winy , jak i tych, którzy dzisiaj stoją po stronie cywilizacji śmierci, ściągając na siebie i swoje rodziny tragiczne w skutkach konsekwencje tego grzechu.

Boże Stwórco i Dawco Życia, przyjmij błaganie nasze, które zanosimy do Ciebie, przez wstawiennictwo Twej Matki Świętej Bożej Rodzicielki, której serce wciąż przebija miecz boleści z powodu zbrodni dokonywanych na Twoich i Jej dzieciach.

Jezu Boski Zbawicielu, który na Drzewie Krzyża zwyciężyłeś śmierć, piekło i szatana i przez Swoje Zmartwychwstanie, wyprowadziłeś nas z ciemności ku światłu, uwalniając nas z niewoli grzechu, błagamy cię, przyjmij nasze uniżenie i skruchę. Z głębi naszych serc, wołamy dziś do Ciebie w imieniu wszystkich, których dotyczy ten grzech, zarówno w minionych pokoleniach przodków naszych jak i nas samych.

O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich Najświętszych Ran ...

O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich Najświętszych Ran ...

O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich Najświętszych Ran ...

Powtarzamy: "Przepraszamy Cię, Panie".

* Za wszystkie dzieci, które umierają w strasznych mękach, niszczone różnymi metodami w łonach matek;

* Za zbrodnicze eksperymenty przeprowadzane na płodach ludzkich;

* Za niezachowanie czystości przedmałżeńskiej, która często jest przyczyną dziecka niechcianego;

* Za ośmieszanie dziewictwa i czystości;

* Za deprawowanie młodzieży;

* Za brak poszanowania dla swego ciała, które ma być świątynią Ducha Świętego;

* Za wszystkich, którzy naśmiewają się z rodzin wielodzietnych jako tych "zacofanych", "nienowoczesnych";

* Za złośliwe uwagi skierowane do kobiet oczekujących dziecka;

* Za to, że przez niewłaściwą naszą postawę kobiety wstydzą się kolejnego dziecka, zamiast się nim radować i przyjąć jako błogosławieństwo Twoje;

* Za sztuczne niszczenie zdolności przekazywania życia przez stosowanie środków antykoncepcyjnych;

* Za brak miłości do dzieci; za to, że w wielu rodzinach dzieci wychowują się same, bo ciągle brak nam czasu dla nich;

* Za niewłaściwe postawy rodziców: brak dobrego przykładu ojca, matki, brak wspólnej modlitwy budującej zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, rodzącego odpowiedzialność;

* Za zdrady małżeńskie;

* Za strach przed wyrzeczeniami;

* Za brak zaufania w Opatrzność Bożą, która wszystko może;

* Za egoizm, brak życzliwości i wzajemnej pomocy;

* Za to, że bezustannie i bezwzględnie rozliczamy jedni drugich, nie myśląc o własnej poprawie;

* Za zarozumialstwo i pochopne wypowiadanie opinii o ludziach i sprawach, nie poparte prawdziwym rozeznaniem;

* Za niegodne traktowanie osoby ludzkiej i zniekształcanie prawdziwej miłości;

* Za zapłodnienie in vitro;

* Za manipulowanie życiem ludzkim w laboratoriach genetycznych;

* Za próby sklonowania człowieka;

* Za promowanie eutanazji jako rodzaju godnej i dobrej śmierci:

* Za obojętność wobec szerzącego się zła;

* Za handlujących narządami ludzkimi, pozyskanymi z płodów ludzkich;

* Za wykorzystywanie płodów ludzkich do testowania leków oraz w produkcji specyfików kosmetycznych;

* Za związki kazirodcze i homoseksualne

Śpiew: "Święty Boże"

Jezu! chcemy teraz ogarnąć swoją modlitwą wszystkie skrzywdzone dzieci. Oddajemy je teraz Twojej Matce, aby Ona przyprowadziła je przed Twe święte Oblicze. Jezu Ty powiedziałeś "wszystko co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych - mnieście uczynili". "Kto przyjmuje to dziecko w imię moje, mnie przyjmuje".

Panie Ty zawsze stoisz po stronie cierpiących, zwłaszcza tych najmniejszych i najsłabszych.

Jesteśmy bezradni wobec ogromu zła brukającego ich niewinność. Stajemy wobec Ciebie z poczuciem winy, bo nie zawsze krzyczymy głośno w ich sprawie i często bywamy obojętni na ich los i konkretną pomoc w dziełach miłosierdzia, czy modlitwie. Spraw, aby nasze serca stały się wrażliwe na ich krzywdę. Prosimy Cię Jezu przerwij ten łańcuch niesprawiedliwości, ludzkich niegodziwości, rozpusty i wyuzdania. Dlatego chcemy teraz przepraszać za rany zadane niewinnym dzieciom, pozbawienie ich dzieciństwa i wszelką niesprawiedliwość jakiej doznają wskutek grzechu dorosłych.

(powtarzamy: Przepraszamy Cię Jezu!)

- Za dzieci umierające z głodu, cierpiące w wyniku biedy materialnej, sprzedawane i przymuszane do niewolniczej pracy;

- Za dzieci osierocone i okaleczone wskutek wypadków losowych, wojen i kataklizmów;

- Za dzieci porzucone przez rodziców lub cierpiące na sieroctwo duchowe;

-Za dzieci zabijane i prześladowane za wiarę, ofiary sekt oraz dzieci wychowywane bez Boga;

-Za dzieci molestowane seksualnie w rodzinach, sprzedawane do domów publicznych;

-Za ofiary pedofilii;

- Za bezdomne dzieci ulicy i dzieci przymuszane do żebrania;

- Za dzieci umierające na aids, pozbawione opieki medycznej oraz możliwości zdobywania wiedzy;

-Za dzieci ofiary wojen, porywane i siłą wcielane do wojska, okaleczone wskutek działań wojennych;

-Za dzieci przebywające w więzieniach i wegetujące w obozach dla uchodźców;

-Za dzieci bez imienia, urodzone przez matki zastępcze tzw. "surogatki", powołane do życia bez udziału ojców;

(Śpiew: święty Boże ... )

Błagamy, aby Miłosierdzie Twoje ogarnęło tych wszystkich, którzy chodzą w ciemności.

Będziemy powtarzać: "Błagamy Miłosierdzie Twoje"

* Za tych lekarzy, którzy zamiast chronić życie niszczą je;

* Za pielęgniarki, personel medyczny i wszystkich, którzy biorą w tym udział;

* Za tych, którzy handlują embrionami, dla osiągnięcia zysku;

* Za tych, którzy atakują prawo chroniące życie dziecka poczętego;

* Za tych, którzy ukrywają całą prawdę o tzw. sztucznym poronieniu albo kłamliwie ją przedstawiają, narażając kobietę na trwałe schorzenia fizyczne i psychiczne;

* Za rozpowszechniających pornografię, która kształtuje nieodpowiedzialne postawy wobec drugiego człowieka i jest przyczyną odrażających przestępstw kryminalnych;

* Za tych nauczycieli i wychowawców, którzy hołdują tzw. nowoczesnym prądom w wychowaniu młodzieży;

* Za wszystkich, którzy wpajają w serca i umysły treści sprzeczne z przykazaniami Bożymi;

* Za promujących ideologię genderową wypaczającą tradycyjny model małżeństwa i rodziny.

* Za organizujących parady wolności, czarne marsze oraz biorących w nich udział.

* Za muzyków, twórców gier komputerowych, bajek dla dzieci z okultystycznym przesłaniem, wpływających negatywnie na psychikę dziecka.

- Za polityków i państwa, prowadzące bezwzględną politykę regulacji poczęć i eliminację płodów ludzkich ze względu na płeć oraz wady genetyczne;

-Za tych, którzy promują pigułki wczesnoporonne, zabijające życie poczęte;

Panie Jezu. Ogarnij teraz swym miłosierdziem wszystkich, którzy odrzucili dar życia i przeżywają bolesne poczucie straty i dręczące wyrzuty sumienia, które nie mijają mimo odbytej spowiedzi. Ulecz rany serca, uwolnij z przygniatającego jarzma bólu, obmyj łzy wylewane w samotności.

Spraw, aby ojcowie i matki obciążeni poczuciem winy zaczęli żyć nowym życiem. Wlej w ich serca ufność, by uwierzyli, że nawet tak wielka wina może stać się błogosławiona, że nie ma takiego grzechu, który zamykałby drogę do Ciebie. Św. Tereska od Dzieciątka Jezus mówiła: "Choćbym popełniła wszystkie grzechy świata i tak ufnie rzucę się w ramiona Bożego miłosierdzia".

Ty powiedziałeś św. Marii Małgorzacie Alacoque, że palą Cię płomienie miłości Twego Najświętszego Serca i pragniesz je przelewać na grzeszników. Przelej je teraz tutaj na nas Jezu, abyśmy zapłonęli Twoją miłością. Miłości Miłosierna, wlej we wszystkie serca zranione tym strasznym grzechem moc i odwagę, by od tej chwili zaczęły bronić każdego poczętego życia, poprzez wszystkie możliwe formy: modlitwę, pomoc rodzinom wielodzietnym i samotnym

matkom, życzliwe słowo ofiary i wyrzeczenia.

Daj siłę i moc, byśmy mocą Twej łaski, przeciwstawiali się wszelkiemu złu, radykalnie zachowując Twoje przykazania, niosąc ulgę cierpiącym, stając w obronie krzywdzonych, walcząc o sprawiedliwe prawa dla prześladowanych. Spraw byśmy w tych czasach zamętu i niepokoju, nie utracili wiary, zachowali wierność Ewangelii i Świętemu Krzyżowi Twemu.

Świadomi swej słabości z powodu grzechu, który tak często rani Twoje Najświętsze Serce, prosimy Cię Jezu, poślij teraz Świętego Ducha Twego, niech na nowo rozpali w nas dary i charyzmaty, uzdolni do bycia Twoimi świadkami, w rodzinach, wspólnotach i ojczyźnie naszej, oraz upewni nas o Twym ostatecznym zwycięstwie, w którym nad cywilizacją śmierci zapanuje Twa wszechogarniająca miłość.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty, klęcząc przed Tobą w modlitwie uniżenia i skruchy, błagamy Cię, my dzieci tej ziemi, zmiłuj się nad nami.

Zmiłuj się nad nami Boże w łaskawości Swojej, w obronie Swojej dobroci, zgładź nieprawości nasze. Obmyj nas z naszych win i oczyść z grzechów naszych, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Zmiłuj się nad nami i wejrzyj na wiarę naszych praojców, przelaną za wiarę krew męczenników, cierpienia i tęsknotę przeszłych pokoleń Polaków, którzy walczyli o wolność Ojczyzny i stawali w obronie chrześcijańskich wartości, wszędzie tam, gdzie rzucił ich los, składając "na stos" ofiarę swojego życia. Prosimy Cię Boże, weź w opiekę ten udręczony naród i króluj w nim wraz z Matką Naszą Królową Polski - Maryją. Niech strumienie Twej Łaski popłyną do krajów Europy i świata i niech w sercach ludzkich zapanuje Twoje Królestwo - Królestwo Prawdy i Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju w Jedności Ducha Świętego.

 

Przyjmij Matko Chrystusa to wołanie nabrzmiałe cierpieniem dzieci, cierpieniem wszystkich ludzi, cierpieniem całych społeczeństw. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości Miłosiernej. Niech powstrzyma zło. Niech przetworzy sumienia. Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei. (JP II)

 

                                                                                                          Amen.

Cisza i indywidualny akt oddania

 

Kończymy śpiewem: "Przed tak wielkim Sakramentem"

                                                                       Autor: Wiesława Grzeszczak-Kowalska.

 

_____________________________________________________________________________________

 

WIELKA NOWENNA EKSPIACYJNA POD HASŁEM: „MODLITWA – POST – JAŁMUŻNA”

 

Wielka Nowenna Ekspiacyjna, pod hasłem  – „Modlitwa – Post – Jałmużna” , podejmowana jest przez animatorów duchowej adopcji skupionych przy Jasnogórskiej Pani. Animatorzy realizują wiele inicjatyw apostolskich w obronie życia i rodziny w Polsce i za granicą.

Cel Nowenny:

- dziękczynienie Bogu za dzieło zbawienia,

- ekspiacja za grzechy,

- uproszenie Chrystusowego Pokoju dla świata,

- duchowa pomoc osobom cierpiącym,

- przypomnienie o skuteczności i owocnym działaniu „środków ubogich” w Kościele: modlitwy, postu, jałmużny.

 

Warunki uczestnictwa w Nowennie

- Każdy dzień przeżywamy w konkretnej intencji wymienionej w nowennie.

- Uczestniczymy w codziennej Mszy Świętej i przyjmujemy Komunię Świętą, jeśli nie ma takiej możliwości – przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej Duchowej.

- Poświęcamy więcej czasu na modlitwę. Wskazane jest  czytanie Pisma Świętego, rozważanie Męki Pańskiej, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, odmawianie różańca świętego, Koronka do Bożego Miłosierdzia, lub Ran czy Krwi Chrystusa.

- Codziennie adorujemy Krzyż lub Święte Oblicze Naszego Pana.

- Podejmujemy dowolnie wybrane praktyki ascetyczne, np.: post o chlebie i wodzie, „post języka”, dzień bez telewizji, Internetu, słodyczy i.t.p.

- Pełnimy dzieła miłosierdzia, składając jałmużnę postną, ofiarowując konkretną pomoc potrzebującym.

Jeśli masz taką możliwość, złóż ofiarę na Mszę Świętą w swojej parafii. Zaproś do uczestnictwa w nowennie znajomych i przyjaciół.

 

Dzień pierwszy:

- Wynagradzanie Najświętszemu Sercu Jezusa za nasze grzechy

- O ducha męstwa dla osób dotkniętych cierpieniem fizycznym, psychicznym oraz wszelką   udręką duchową

Dzień drugi:

- O miłosierdzie Boże dla świata,  oddalenie klęsk żywiołowych:  kataklizmów, głodu , wojny, zagrożenia nuklearnego oraz  łaskę pocieszenia dla poszkodowanych i przeżywających żałobę po stracie bliskich.

Dzień trzeci:

- W intencji Ojczyzny – o odnowę moralną narodu

- Aby kraje Europy i świata budowały swoją tożsamość narodową w oparciu o prawdę Ewangelii

- O łaskę Chrystusowego pokoju dla świata

Dzień czwarty:

- O moc Ducha Świętego dla rodzin przeżywających kryzys miłości i wiary

Dzień piąty:

- O ducha mądrości i wiary  dla młodzieży i wychowawców, by nie ulegali przewrotnym   ideologiom głoszonym  w imię rzekomego szczęścia, postępu, dobra i sprawiedliwości

Dzień szósty:

- Przebłagalna za grzechy przeciwko czystości życia, godzące w samą istotę miłości Boga i człowieka

- O łaskę nawrócenia dla osób rozpowszechniających treści pornograficzne w środkach masowego przekazu

Dzień siódmy:

- Modlitwa w intencjach Kościoła Świętego, Ojca Świętego Benedykta XVI, Biskupów, Kapłanów i wszystkich głoszących Ewangelię

- Przebłagalna – za zaniedbania, znieważania i profanacje Najświętszej Eucharystii

Dzień ósmy:

- Przebłagalna – za grzechy  skierowane przeciwko życiu ( aborcja, eutanazja, In vitro, eksperymenty medyczne na płodach ludzkich )

- By moc płynąca z Chrystusowego Krzyża przyniosła wyzwolenie i pokój  wszystkim dręczonym przez złe duchy

Dzień dziewiąty:

- O łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących

- O łaskę wiary dla odrzucających Miłość Boga i znajdujących się w stanie śmierci duchowej

 

 


 

Logo BMS poziom

 

Dzielo Duchowej Adopcji Berlin

Kontakt

Polnische Katholische Mission
Polska Misja Katolicka

Große Freiheit 41
22767 Hamburg

Tel:  (+49) 40 / 31 00 40
Fax: (+49) 40 / 18 01 64 53
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polecane strony

Polska Misja Katolicka w NiemczechErzbistum Hamburg   Diecezja Pelplińska Stolica Apostolska  Konferencja Episkopatu PolskiGość NiedzielnyPortal Mateusz.pl Katolicka Agencja Informacyjna
Ta strona używa plików Cookies. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zmieniamy naszą Politykę Prywatności i Regulamin Strony internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu.
Dalsze informacje Ok