Informujemy, że w dalszym ciągu obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. W związku z tym nadal odbywać się będą transmisje Mszy św. niedzielnej przez internet z kościoła św. Józefa.

 

Linki do transmisji Mszy św. w niedzielę 17.10.2021 r. o godz. 11.00:  

 

https://youtu.be/JMFIjlRyyEM

 

 

Zasady kwarantanny w Niemczech

Opublikowano .

Przekazujemy aktualne informacje Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu na temt zasad kwarantanny w Niemczech (stan z dnia 9.11.2020 r.). 

 

Na początku listopada w Niemczech ujednolicono przepisy dotyczące kwarantanny. Nowe rozporządzenia zgodne z ujednolicającymi ustaleniami na poziomie federalnym wprowadziły wszystkie kraje związkowe hamburskiego okręgu konsularnego.

 

Przepisy te przewidują zasadę 10-dniowej kwarantanny, które może być przerwana nie wcześniej iż po 5 dniach, po przedstawieniu negatywnego wyniku testu. Od obowiązku kwarantanny istnieje szereg wyjątków związanych z celem wyjazdu lub rodzajem zatrudnienia.

Najważniejsze wyjątki to:

 • Ruch przygraniczny – podróże z państw sąsiadujących do 24h (Uwaga! W SH dotyczy tylko ruchu przygranicznego z Danią)
 • Osoby zajmujące się przewozem osób i towarów – zwolnienie przy podróży do 72 h z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • Podróże w celu odwiedzin krewnych pierwszego stopnia (rodzice), małżonków i dzieci niezamieszkujących wspólnie
  • Do 72 h – zwolnione z kwarantanny
  • Powyżej 72h – możliwość wykonania testu bezpośrednio po powrocie (dotyczy także odwiedzin krewnych drugiego stopnia – rodzeństwo, dziadkowie)
 • Podróże niezbędne i związane z działalnością zawodową, studiami lub nauczaniem (wymaga zaświadczenia pracodawcy)
  • Regularne co najmniej raz w tygodniu – zwolnione z kwarantanny pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa
  • Jednorazowe do 5 dni – możliwość wykonania testu bezpośrednio po powrocie
 • Służba zdrowia, opiekunki - możliwość wykonania testu bezpośrednio po przyjeździe (wymaga zaświadczenia pracodawcy)
 • Pracownicy sezonowi – zwolnieni pod warunkiem zachowania reguł bezpieczeństwa i braku kontaktu z osobami spoza danej grupy

Ponadto od 8 listopada 2020 r. (godz. 18:00) zaczęła działać elektroniczna rejestracja podróżnych wjeżdżających do Niemiec, wprowadzona na poziomie federalnym. Osoby, które wjeżdżają do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka epidemicznego są zobowiązane do odbycia kwarantanny. Te osoby powinny zarejestrować się jeszcze przed przyjazdem do Niemiec na stronie www.einreiseanmeldung.de . Dane będą przekazywane do właściwego urzędu ds. zdrowia, który będzie nadzorował odbywanie kwarantanny. Elektroniczna rejestracja zastępuje dotychczasowe papierowe karty lokalizacji podróżnych, które mogą być używane tylko w przypadku problemów technicznych z elektroniczną rejestracją lub braku urządzeń umożliwiających rejestrację.

Obowiązek elektronicznej rejestracji nie dotyczy osób, które przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie lub wjeżdżają do Niemiec na mniej niż 24 godziny oraz osób przewożących zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników firm transportowych). 

 

Ujednolicone przepisy o kwarantannie

Brema: Neunzehnte Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Neunzehnte Coronaverordnung) – obowiązuje od 2 listopada 2020 (link)

Dolna Saksonia: Niedersächsische Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Eindämmung des Corona-Virus (Niedersächsische Quarantäne-Verordnung) – obowiązuje od 9 listopada 2020 r. (link)

Hamburg: Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg – w aktualnym brzmieniu obowiązuje od 7 listopada 20202 ( link )

Szlezwik-Holsztyn: Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) Landesverordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus des Landes Schleswig-Holstein (Corona-Quarantäneverordnung) – obowiązuje od 8 listopada 2020 r. (link)

Kwarantanna 10 dni, zakończenie kwarantanny możliwe po przedstawieniu negatywnego wyniku testu, do którego próbka została pobrana nie wcześniej niż 5 dni po przyjeździe

Testy

Co do zasady test może być przeprowadzony dopiero 5 dni po przyjeździe do RFN. Wykonanie testu bezpośrednio po przyjeździe lub uznanie testu wykonanego do 48h przed przyjazdem możliwe jest tylko w określonych sytuacjach.

Wyniki testu mogą być przedstawione w formie papierowej lub elektronicznej, w języku angielskim, niemieckim lub francuskim, zgodne z wytycznymi RKI dostępnymi na stronie https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html  - uznawane są testy PCR oraz szybkie testy antygenowe, o ile spełniają wytyczne WHO.

Wyjątki

Kwarantanna nie dotyczy:

 • Podróży tranzytem
 • Ruchu przygranicznego z państwami sąsiadującymi (osoby które wjeżdżają do RFN na mniej niż 24h lub przebywały w strefie ryzyka do 24 h)

UWAGA! W Szlezwiku-Holsztynie wyjątek dotyczy wyłącznie ruchu przygranicznego z Danią

 • Podróży do 72 h dla:
  1. Odwiedzin krewnych pierwszego stopnia (rodzice), oraz małżonków, partnerów życiowych i dzieci nie zamieszkujących wspólnie;
  2. Pracowników pilnie niezbędnych dla ochrony zdrowia (wymaga zaświadczenia od pracodawcy) - przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa
  3. Osób zajmujących się przewozem osób, towarów i dóbr – przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa
  4. Wysokiej rangi członków służby dyplomatycznej i konsularnej, organów przedstawicielskich i rządów państw – przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa
 • Pracownicy transgraniczni: Podróże niezbędne i regularne, co najmniej raz w tygodniu - przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa (wymagane potwierdzenie od pracodawcy niezbędnego charakteru i zachowania reguł bezpieczeństwa)
  1. Osoby zamieszkałe w RFN, które podróżują do strefy ryzyka, a podróż jest niezbędna i związana z działalnością zawodową, studiami lub nauczaniem (Grenzpendler)
  2. Osoby zamieszkałe w strefie ryzyka, które podróżują do RFN, a podróż jest niezbędna i związana z działalnością zawodową, studiami lub nauczaniem (Grenzgänger),
 • Po przedstawieniu negatywnego wyniku testu bezpośrednio po podróży
  1. Niezbędni pracownicy zatrudnieni (wymagane zaświadczenie pracodawcy) w:
   1. służbie zdrowia, w tym personel medyczny i personel opieki,
   2. służbie bezpieczeństwa i porządku
 • utrzymaniu stosunków dyplomatycznych i konsularnych
 1. wymiarze sprawiedliwości
 2. organach przedstawicielskich i wykonawczych federalnych, landowych i lokalnych
 3. organach UE i organizacji międzynarodowych
 1. osoby podróżujące w celu
  1. odwiedzin krewnych pierwszego i drugiego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie) oraz nie zamieszkujących wspólnie małżonków, partnerów życiowych i dzieci
  2. pilnego leczenia
 • opieki nad osobami wymagającymi pomocy
 1. policjanci na służbie
 2. osoby, które przebywały za granicą do 5 dni, a podróż związana z działalnością zawodową, studiami lub nauczaniem jest niezbędna i niemożliwa do przełożenia (wymaga zaświadczenia)
 3. osoby biorące udział lub organizujące wydarzenia sportowe
 4. osoby powracające z urlopu, jeśli tak stanowi umowa międzynarodowa z państwem odbywania urlopu;
 5. tylko w Dolnej Saksonii: osoby zajmujące się przewozem osób, towarów i dóbr oraz pracownicy firm przewozowych (w przypadku, gdy ich podróż przekracza 72 godziny)
 • żołnierze NATO podróżujący w celach służbowych
 • pracownicy sezonowi: jeśli przyjeżdżają na co najmniej 3 tygodnie i przez 10 dni będą pracować z zachowaniem reguł bezpieczeństwa i bez kontaktu z osobami spoza swojej grupy.

 

Kontakt

Polnische Katholische Mission
Polska Misja Katolicka

Große Freiheit 41
22767 Hamburg

Tel:  (+49) 40 / 31 00 40
Fax: (+49) 40 / 18 01 64 53
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polecane strony

Polska Misja Katolicka w NiemczechErzbistum Hamburg   Diecezja Pelplińska Stolica Apostolska  Konferencja Episkopatu PolskiGość NiedzielnyPortal Mateusz.pl Katolicka Agencja Informacyjna
Ta strona używa plików Cookies. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zmieniamy naszą Politykę Prywatności i Regulamin Strony internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu.
Dalsze informacje Ok