Informujemy, że w dalszym ciągu obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. W związku z tym nadal odbywać się będą transmisje Mszy św. niedzielnej przez internet z kościoła św. Józefa.

 

Linki do transmisji Mszy św. w niedzielę 17.10.2021 r. o godz. 11.00:  

 

https://youtu.be/JMFIjlRyyEM

 

 

Ograniczenia związane z COVID-19

Opublikowano .

Przekazujemy zainteresowanym aktualne informacje Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu na temt ograniczeń związanych z COVID-19 w okresie pandemii (stan z dnia 29.10.2020 r.).

 

WJAZD DO RFN

Wszystkie informacje są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

 

 

ZASADY OGÓLNE

 

Władze niemieckie nie prowadzą regularnych kontroli granicznych z krajami strefy Schengen.

 

Władze niemieckie zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia obowiązkowej kwarantanny dla osób wjeżdżających z obszarów, na których współczynnik zachorowań wynosi ponad 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców w przeciągu 7 dni. Decyzja o uznaniu danego terytorium jako obszar podwyższonego ryzyka jest podejmowana po wspólnej analizie Instytutu Roberta Kocha z Federalnym Ministerstwem Zdrowia, Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny. Obszary podwyższonego ryzyka są aktualizowane na bieżąco na stronie Instytutu Roberta Kocha.

 

Cała Polska jest obecnie uznawana za obszar podwyższonego ryzyka.

 

Osoba przyjeżdżająca ze strefy ryzyka jest zobowiązana:

 •  zgłosić swój przyjazd do właściwego Gesundheitsamt
 •  przedstawić w języku niemieckim lub angielskim negatywny wynik testu na koronawirusa wykonanego do 48 godzin przed przyjazdem do Niemiec

albo

 1. bezpośrednio po przyjeździe udać się do miejsca, w którym planuje spędzić kwarantannę.
 2. zgłosić swój przyjazd do właściwego Gesundheitsamt
 3. wykonać bezpłatny test na koronawirusa: bezpośrednio na lotnisku lub ustalić miejsce i termin przeprowadzenia testu z lokalnym urzędem ds. zdrowia, lekarzem rodzinnym lub pod nr 116 117.
 4. Kwarantanna obowiązuje do momentu otrzymania negatywnego wyniku testu. O zwolnieniu z kwarantanny decyduje urząd ds. zdrowia, który może zlecić dłuższą kwarantannę. Potwierdzenie negatywnego wyniku testu należy zachować przez co najmniej 14 dni.
 5.  Osoba, która planuje podróż z obszaru podwyższonego ryzyka do Niemiec, powinna ustalić, do jakiego kraju związkowego w Niemczech jedzie i zapoznać się z przepisami obowiązującymi w docelowym landzie. W Niemczech jest 16 krajów związkowych (landów) i to władze krajów związkowych ustalają szczegółowe przepisy dotyczące kwarantanny, w tym wyłączenia z obowiązku kwarantanny.

 

WYJĄTKI

 

Brema:

 

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Władze miast Brema i Bremerhaven mogą zwolnić z obowiązku odbywania kwarantanny osoby zatrudnione w służbach porządku publicznego. Bezpłatny test można wykonać w Teststelle GeNo Corona Messehalle (Bremen Mitte) oraz Corona-Zielpraxis w Bremerhaven.

 

Dolna Saksonia:

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Rejestracja na bezpłatny test jest możliwa online. Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy osób, które zawodowo przewożą towary i osoby, pracowników służy zdrowia oraz osób, które z ważnych przyczyn zawodowych wjeżdżają do Dolnej Saksonii lub wyjeżdżają z Dolnej Saksonii codziennie lub na okres kilku dni. Kwarantanna nie dotyczy także osób, których pobyt w strefie ryzyka nie przekroczył 48 godz. lub które przyjeżdżają do Niemiec na mniej niż 24 godz.

 

Hamburg:

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Uwaga: Obowiązujące w Hamburgu przepisy nie przewidują innych wyjątków! Bezpłatny test można wykonać w punkcie testowania przy lotnisku.

 

Szlezwik-Holsztyn:

Z kwarantanny wyłączone są osoby, które podróżują tranzytem lub przedstawiły negatywne wyniki dwóch testów, wykonanych w odstępie co najmniej 5 dni (punkty testowania). Oznacza to, że po wjeździe należy przebywać w kwarantannie co najmniej do czasu uzyskania drugiego negatywnego wyniku. Kwarantanna nie dotyczy osób, które zawodowo przewożą dobra i osoby, których pobyt w strefie ryzyka nie przekroczył 48 godz. lub których podróż do Szlezwiku-Holsztyna jest niezbędna i niemożliwa do odłożenia w czasie oraz nie przekracza 48 godz.

 

Zmiany zasad kwarantanny planowane są od 08.11.2020 – m.in. wykonanie testu będzie możliwe dopiero po 5 dniach.

 

OGRANICZENIA ŻYCIA SPOŁECZNEGO

 

UWAGA! Zmiana reguł znacząco zwiększająca ograniczenia na terenie całych Niemiec spodziewana jest od 02.11.2020.

 

OGÓLNE ZASADY ZWIĄZANE Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA:

 •  kontakty z innymi osobami powinny być ograniczone do niezbędnego minimum;
 •  w przestrzeni publicznej należy zachować odstęp co najmniej 1,5 m;
 •  obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach, gdzie nie da się zachować odległości 1,5 m;
 •  w miejscach pracy należy przestrzegać zasad higieny – dotyczy to pracowników i osób odwiedzających;
 •  również w przypadku prywatnych spotkań należy przestrzegać zasad higieny i zachować odstęp;
 •  w niektórych krajach związkowych ograniczona lub zawieszona jest działalność miejsc, w których nie jest możliwe zastosowanie odpowiedniego reżimu sanitarnego;
 •  wprowadzono ograniczenia w ilości osób mogących brać udział w zgromadzeniach lub gromadzić się w miejscach publicznych oraz prywatnych (w mieszkaniach);
 •  duże wydarzenia są odwołane co najmniej do 31.12.2020 r. Kraje związkowe mają własne regulacje dotyczące mniejszych imprez, w tym uroczystości rodzinnych takich jak wesela lub pogrzeby;
 •  wszelkie naruszenia ograniczeń dot. kontaktu są nadzorowane i sankcjonowane przez służby porządkowe i policję; łamanie zakazów może się wiązać z wysokimi mandatami.

 

Ze względu na częste zmiany przepisów zachęcamy do sprawdzania aktualnie obowiązujących przepisów na stronach rządów krajów związkowych.

 

Brema:

Informacja o aktualnie obowiązujących ograniczeniach: www.bremen.de/corona

Informacja w języku polskim: https://www.bremen.de/corona/corona-faq-polnisch

-  Od 12.10.20 może spotykać się do 5 osób z różnych gospodarstw. W miarę możliwości należy zachować minimalną odległość 1,5 metra do innych osób.

-  Zakłady gastronomiczne i bary mogą być czynne tylko w godzinach od 6:00 do 23:00. Poza tymi godzinami zakazana jest sprzedaż alkoholu.

-  Dopuszcza się maksymalnie organizację wydarzeń do 100 osób w pomieszczeniach zamkniętych jak i na wolnym powietrzu. Organizatorzy muszą zapewnić prowadzenie listy uczestników oraz przedstawić plan bezpieczeństwa, z którego wynika, że zapewnia się zachowanie minimalnego 1,5 m odstępu między uczestnikami oraz przestrzeganie zasad higieny. Plan ten musi być dostępny do przedłożenia na żądanie. Otwarte mogą być kina, teatry, opery i sale/domy koncertowe ze stałymi miejscami siedzącymi.

-  Na weselach, uroczystościach pogrzebowych, urodzinach itp. w pomieszczeniach publicznych lub wynajętych nie może brać udziału więcej jak 25 gości. W razie spożywania są napoi alkoholowych dopuszczalna jest maksymalnie liczba 10 osób. Organizatorzy muszą zapewnić prowadzenie listy uczestników. Organizator musi przedstawić plan bezpieczeństwa, z którego wynika, że zapewnia się zachowanie minimalnego 1,5 m odstępu między uczestnikami oraz przestrzeganie zasad higieny. Plan ten musi być dostępny do przedłożenia na żądanie.

 

Dolna Saksonia:

Informacja o aktualnie obowiązujących ograniczeniach: https://www.niedersachsen.de/coronavirus

Informacja w formie grafiki: https://www.niedersachsen.de/download/160040

Ograniczenia uzależnione są od wskaźnika nowych zarażeń w ciągu tygodnia na 100 tys. mieszkańców w danym powiecie.

Dla powiatów, gdzie wskaźnik zakażeń przekroczył 50:

 •  Spotykać się i brać udział w uroczystościach prywatnych może maksymalnie 10 osób z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych.
 •  Zakłady gastronomiczne i bary mogą być czynne tylko w godzinach od 6:00 do 23:00. Poza tymi godzinami zakazana jest sprzedaż alkoholu.
 •  Dopuszcza się organizację wydarzeń z publicznością siedzącą do maksymalnie 100 osób. Wydarzenia z publicznością stojącą wymagają każdorazowego pozwolenia niezależnie od ilości uczestników.
 •  Ograniczenia dotyczących ilości osób biorących udział w wydarzeniu nie dotyczą uroczystości w kościołach, kaplicach cmentarnych i innych miejscach kultu oraz uroczystości religijnych.

 

Hamburg:

Informacja o aktualnie obowiązujących ograniczeniach: https://www.hamburg.de/coronavirus/

Informacja w języku polskim: https://www.hamburg.de/coronavirus/14532388/das-ist-erlaubt-polnisch/

 •  Spotykać się i brać udział w uroczystościach prywatnych może maksymalnie 10 osób z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych.
 •  Zakłady gastronomiczne i bary mogą być czynne tylko w godzinach od5:00 do 23:00. Poza tymi godzinami zakazana jest sprzedaż alkoholu.
 •  Dopuszcza się organizację wydarzeń z publicznością siedzącą do maksymalnie 1000 osób w przestrzeni otwartej lub 650 osób w przestrzeni zamkniętej. Wydarzenia z publicznością stojącą dozwolone są do 100 osób w przestrzeni otwartej, do 50 osób w przestrzeni zamkniętej.
 •  W przypadku wydarzeń religijnych lub zgromadzeń w kościołach, meczetach lub synagogach, a także wydarzeń religijnych lub zgromadzeń w salach kultowych innych wspólnot wyznaniowych lub wspólnot ideologicznych, a także związanych z nimi imprez plenerowych, ograniczenia ilości uczestników nie mają zastosowania, obowiązują ogólne wymogi higieniczne i obowiązek zakrywania nosa i ust.

 

Szlezwik-Holsztyn:

Informacja o aktualnie obowiązujących ograniczeniach:

https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/coronavirus_node.html

Obowiązują szczególne regulacje dla powiatów, gdzie współczynnik nowych zarażeń w tygodniu na 100 tys. mieszkańców wynosi między 35 a 50, oraz gdzie przekroczył 50.

 •  Spotykać się w przestrzeni publicznej może maksymalnie 10 osób. W przypadku utrzymującego się przez 10 dni wysokiego poziomu zakażeń, spotkania prywatne zostają ograniczone do 5 osób z dwóch gospodarstw.

Po przekroczeniu 50 przypadków w tygodniu na 100 tys. mieszkańców imprezy prywatne ograniczone do 10 osób.

 •  Zakłady gastronomiczne i bary mogą być czynne tylko w godzinach od 6:00 do 23:00. Poza tymi godzinami zakazana jest sprzedaż alkoholu.
 •  Wydarzenia bez przydzielonych stałych miejsc siedzących dozwolone są do 150 osób w przestrzeni otwartej, do 50 osób w przestrzeni zamkniętej. Dopuszcza się organizację wydarzeń z publicznością siedzącą (np. kino, teatr, koncert) do maksymalnie 1500 osób w przestrzeni otwartej lub 750 osób w przestrzeni zamkniętej. Po przekroczeniu 50 przypadków w tygodniu na 100 tys. mieszkańców: liczba uczestników wydarzeń zarówno w przestrzeni otwartej jak i zamkniętej jest ograniczona do 100 osób.
 •  W przypadku wydarzeń religijnych lub zgromadzeń w kościołach ograniczenia ilości uczestników nie mają zastosowania, obowiązują ogólne wymogi higieniczne i obowiązek zachowania odstępu lub zakrywania nosa i ust.

 

WJAZD DO POLSKI

 

Ograniczenia dot. wjazdu do Polski odnoszą się jedynie do osób przekraczających granicę zewnętrzną Unii Europejskiej.

Nie ma ograniczeń dla osób przyjeżdżających do Polski z Niemiec.

Po konsultacjach z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie spowodowaną dynamicznym narastaniem liczby zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS-CoV-2  MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

 

Ze szczegółowymi zapytaniami dot. przekraczania granicy polskiej należy zwracać się do Straży Granicznej.

 •  Infolinia Straży Granicznej +48 22 500 40 00
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zasady przekraczania granic i odbywania kwarantanny dostępne są także na naszej stronie: https://www.gov.pl/web/niemcy/przeciwdzialanie-epidemii-koronawirusa

oraz na stronie Straży Granicznej: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html

 

KONTAKTY

 

W sprawie zasad przekraczania granicy i odbywania kwarantanny w Polsce proponujemy kontakt ze Strażą Graniczną: +48 22 500 40 00

 

STRONY INTERNETOWE

 

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: www.gov.pl/koronawirus

Informacje na temat podróży zagranicznych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/koronawirus-podroze-za-granice

Na stronie internetowej Polska w Niemczech są dostępne informacje na temat aktualnych regulacji obowiązujących w Niemczechhttps://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech

 

 

Kontakt

Polnische Katholische Mission
Polska Misja Katolicka

Große Freiheit 41
22767 Hamburg

Tel:  (+49) 40 / 31 00 40
Fax: (+49) 40 / 18 01 64 53
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polecane strony

Polska Misja Katolicka w NiemczechErzbistum Hamburg   Diecezja Pelplińska Stolica Apostolska  Konferencja Episkopatu PolskiGość NiedzielnyPortal Mateusz.pl Katolicka Agencja Informacyjna
Ta strona używa plików Cookies. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zmieniamy naszą Politykę Prywatności i Regulamin Strony internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu.
Dalsze informacje Ok